Prawidłowo funkcjonujące odwodnienie garażu

Każdy właściciel posesji powinien zadbać o jej odpowiednie odwodnienie czyli umożliwienie swobodnego przepływu wody i skierowanie jej do sytemu odwodnionego. Nie jest to bynajmniej niczyja fanaberia, ale rozwiązanie, która ma zabezpieczyć przed zalaniem, podtopieniami czy po prostu niszczeniem nawierzchni. W związku z tym, ze coraz więcej posesji wyłożonych jest w dużym stopniu kamieniami, kostkami lub też utwardzanych różnymi metodami, woda pochodząca z opadów nie ma po prostu gdzie odpływać. O odpowiednich systemach odwodnieniowych powinniśmy pamiętać przede wszystkim w przypadku dachów, ciągów komunikacyjnych czy garażów. Zalany garaż, do którego nie można się dostać z powodu zbyt dużej ilości zgromadzonej wody to szkoda nie tylko dla nawierzchni, ale także dla umieszczonego w nim samochodu oraz wszelkich innych przechowywanych sprzętów. Odwodnienia dzieli się przede wszystkim na odwodnienia punktowe i liniowe. Te drugie są łatwiejsze w zainstalowaniu, a co za tym idzie tańsze i powszechniejsze.

Odwodnienia garażu zazwyczaj wykonuje się indywidualnie do każdego przypadku. Różne są bowiem wymiary garaży . Aby system odwodnieniowy prawidłowo zadziałał musi być połączony z prowadzącym w kierunku odpływu spadkiem. Spadek wynosi około 1-2%. Z jednej strony nie powinien on bowiem być odczuwalny. Z drugiej zaś powinien umożliwiać swobodny przepływ gromadzącej się wody właśnie w kierunku odpływu.
W przypadku garaży przeznaczonych na samochody osobowe zazwyczaj stosuje się systemy odwodnień klasy A15, które są w stanie wytrzymać obciążenie do 1500kg. Ewentualnie w grę wchodzi jeszcze klas B125, która może wytrzymać obciążenie rzędu 12,5tony. Wtedy z podjazdy czy garażu może także z powodzeniem korzystać ciężarówka dostawcza. Systemy odwodnień różnią się jednak od siebie nie tylko klasą, ale także wspomnianymi wcześniej wymiarami. Ich minimalna wysokość może wynosić 65mm. Jeśli zaś chodzi o szerokość to tutaj pole manewru jest bardzo duże. Zaczyna się bowiem od 100 do 500mm, a kończy nawet na 2m szerokości.