W jaki sposób produkuje się rury ze szwem

Rura jest elementem o przekroju poprzecznym, przypominającym swą budową pierścień, osiągającym jednak znacznie większą długość. Rury są powszechnie stosowane w różnego typu instalacjach, między innymi do transportowania cieczy i gazów, niekiedy stanowią też osłoną dla przewodów elektrycznych, ale są też wykorzystywane jako elementy budowy rozmaitych maszyn, urządzeń czy obiektów.

Rury różnią się pomiędzy sobą średnicą, długością, materiałem z jakiego są wykonane (produkuje się rury ze stali, metali kolorowych, żeliwa, żelbetu, betonu czy tworzywa) oraz technologią produkcji. Najprostsza i najbardziej rozpowszechniona technologia produkcji rury pozwala na zwinięciu arkusza materiału np. blachy i połączenia go na całej długości szwem. Pierwsza rura została zaprojektowana już w 1825 roku w Anglii. Technika jej wytwarzania polegała właśnie na zwijaniu i zgrzewaniu taśm stalowych. Lata 50 XIX wieku to czas, kiedy znalazła ona szersze zastosowanie w przemyśle. Koniec XIX wieku to okres kiedy w Niemczech wyprodukowano pierwszą rurę bez szwu. Otrzymywano ją metodą pielgrzymową. Rury bezszwowe uważane były za trwalsze i solidniejsze. Jakość wykonywanego początkowo szwu pozostawiała bowiem wiele do życzenia. Wytwarzane jednak w ten sposób rury nie wyparły klasycznie produkowanych rur ze szwem. Obydwa modele (czyli zarówno rury z szwem jak i te bezszowe) funkcjonują z powodzeniem na rynku po dziś dzień.

Rury te różnią się nie tylko technologia produkcji, ale też materiałem z jakiego są wykonywane. Rury ze szwem produkuje się przede wszystkim z taśm stalowych bądź arkuszy blachy. Z materiału tego kształtuje się rurę szczelinowa. Następnie przy użyciu wysokiej temperatury nadtapia się jej krawędzie, tak aby można je ze sobą trwale połączyć. Następnie wykonuje się jeszcze walcowanie redukcyjne, które ma na celu zredukowanie grubości ścianek oraz nadanie materiałowi pożądanych właściwości. Ze względu na rodzaj ich kształtowania można je podzielić na kształtowanie wzdłużne, liniowe oraz spiralne.